ผลงานของเรา : โกดังเก็บสินค้า ลาดกระบัง
โกดังเก็บสินค้า ลาดกระบัง

ชื่อโครงการ : โกดังเก็บสินค้า ลาดกระบัง

สถานที่ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน : 7,500,000.00 บาท