ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างโกดังผ้าม่าน
โครงการก่อสร้างโกดังผ้าม่าน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโกดังผ้าม่าน

สถานที่ : ซอยหทัยราษฎร์ 34/2

มูลค่างาน : 17,000,000.00 บาท