ผลงานของเรา : โครงการอาคารสำนักงาน 4 ชั้น
โครงการอาคารสำนักงาน 4 ชั้น

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารสำนักงาน 4 ชั้น

สถานที่ : ซอยเพชรเกษม 85 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

มูลค่างาน : 8,500,000.00 บาท