ผลงานของเรา : ก่อสร้างอาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น
ก่อสร้างอาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

สถานที่ : ซอยโยธินพัฒนา

มูลค่างาน : 20,000,000.00 บาท