ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 779,162.23 บาท