ผลงานของเรา : โรงงานชีวะมวลอัดเม็ด
โรงงานชีวะมวลอัดเม็ด

ชื่อโครงการ : โรงงานชีวะมวลอัดเม็ด

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 40,000,000.00 บาท