ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างโรงงานชีวะมวลอัดเม็ด
โครงการก่อสร้างโรงงานชีวะมวลอัดเม็ด

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงงานชีวะมวลอัดเม็ด

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 40,000,000.00 บาท