ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 3 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 3 ชั้น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 3 ชั้น

สถานที่ : ราชวัตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน : 1,200,000.00 บาท