ผลงานของเรา : สร้างอาคารพาณิชย์ 12 ยูนิต
สร้างอาคารพาณิชย์ 12 ยูนิต

ชื่อโครงการ : สร้างอาคารพาณิชย์ 12 ยูนิต

สถานที่ : ลาดหลุมแก้ว

มูลค่างาน : 15,000,000.00 บาท