ผลงานของเรา : โคงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
โคงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา

ชื่อโครงการ : โคงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา

สถานที่ : โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 9,600,000.00 บาท