ผลงานของเรา : โครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
โครงหลังคาคลุมสนามกีฬา

ชื่อโครงการ : โครงหลังคาคลุมสนามกีฬา

สถานที่ : โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 9,600,000.00 บาท