ผลงานของเรา : โครงการเทถนนรอบโรงงาน
โครงการเทถนนรอบโรงงาน

ชื่อโครงการ : โครงการเทถนนรอบโรงงาน

สถานที่ : แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 10,000,000.00 บาท