ผลงานของเรา : โครงการเทถนนรอบโรงงานผ้าวิจิตรไทย
โครงการเทถนนรอบโรงงานผ้าวิจิตรไทย

ชื่อโครงการ : โครงการเทถนนรอบโรงงานผ้าวิจิตรไทย

สถานที่ : แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 10,000,000.00 บาท