ผลงานของเรา : เทถนนรอบโรงงาน
เทถนนรอบโรงงาน

ชื่อโครงการ : เทถนนรอบโรงงาน

สถานที่ : แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 10,000,000.00 บาท