ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14
โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14

สถานที่ : แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 19,000,000.00 บาท