ผลงานของเรา : โกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14
โกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14

ชื่อโครงการ : โกดังเก็บสินค้า จตุโชติ14

สถานที่ : แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 19,000,000.00 บาท