ผลงานของเรา : โครงการเทลานคอนกรีต
โครงการเทลานคอนกรีต

ชื่อโครงการ : โครงการเทลานคอนกรีต

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 22,000,000.00 บาท