ผลงานของเรา : เทลานคอนกรีต
เทลานคอนกรีต

ชื่อโครงการ : เทลานคอนกรีต

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 22,000,000.00 บาท