ผลงานของเรา : โกดังเก็บสินค้า พัฒนาการ69
โกดังเก็บสินค้า พัฒนาการ69

ชื่อโครงการ : โกดังเก็บสินค้า พัฒนาการ69

สถานที่ : ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน : 20,000,000.00 บาท