ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างฟิตเนส Smash GYM
โครงการก่อสร้างฟิตเนส Smash GYM

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฟิตเนส Smash GYM

สถานที่ : ถนน ประเสริฐมนูกิจ

มูลค่างาน : 36,000,000.00 บาท