ผลงานของเรา : โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงอาหาร

สถานที่ : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน : 706,478.20 บาท