ข่าวสารและกิจกรรม : ปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวคลองเตย
ปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวคลองเตย

          ทางบริษัท ได้นำรายได้ส่วนนึง มาจัดอาหารแห้ง ไปช่วยชุมชน พี่น้องชาวคลองเตย ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น มีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน การระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว 

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ด้วยค่ะ