ข่าวสารและกิจกรรม : ร่วมบริจาคอาหารสัตว์และข้าวสาร
ร่วมบริจาคอาหารสัตว์และข้าวสาร

บริษ้ท กฤต88 จำกัด ได้นำเงินส่วนหนึ่งทีได้กำไรจากลูกค้ามาซื้อข้าวสารและและอาหารสุนัข มอบให้กับกับทางกลุ่ม "ธารน้ำใจ เพื่อคนไทยด้วยกัน" ขอมอบบุญนี้ให้ก้บลูกค้าที่มีไมตรีจิตกับบริษัทตลอดมา