ข่าวสารและกิจกรรม : ทำบุญ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ทำบุญ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กฤต88 ได้นำกฐิน อีกทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคไปถวายแก่วัด

โดยมีด้วยกัน 2 สถานที่

สถานที่แรก คือ วัดบางนมโค ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ที่สอง คือ วัดศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลาลอย  อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา