ข่าวสารและกิจกรรม : ร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสุนัข
ร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสุนัข

บริษ้ท กฤต88 จำกัด ได้นำเงินส่วนหนึ่งทีได้กำไรจากลูกค้ามาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสุนัขเพื่อทำบุญ และขอมองบุญนี้ให้ก้บลูกค้าที่มีไมตรีจิตกกับบริษ้ทตลอดมา