ข่าวสารและกิจกรรม : ทำบุญถวายข้าวสารและพัดลม
ทำบุญถวายข้าวสารและพัดลม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัท กฤต88 จำกัด ได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง มาทำบุญ ณ วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม โดยทางบริษัทได้ร่วมถวายข้าวสารและพัดลม เพื่อประโยชน์สำหรับพระสงฆ์ ญาติโยมที่มาทำบุญและใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางวัด