ข่าวสารและกิจกรรม : ทำบุญออฟฟิศ วันที่ 16 กันยายน 2562
ทำบุญออฟฟิศ วันที่ 16 กันยายน 2562

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท กฤต88 จำกัด และ บริษัท เคที คัลเลอร์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด ได้มีการจัดทำบุญออฟฟิศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการทำงาน โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน