ข่าวสารและกิจกรรม : ทำบุญออฟฟิศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ทำบุญออฟฟิศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กฤต88 จำกัด 
และ บริษัท เคที คัลเลอร์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด
ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และวันเข้าพรรษา ถวายเพลพระเเละทำสังฆทาน
พระสงฆ์ 5 รูป ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้
จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญด้วยเทอญ สาธุ