ข่าวสารและกิจกรรม : ซื้ออุปกรณ์สำหรับบริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์
ซื้ออุปกรณ์สำหรับบริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท กฤต88 และบริษัทในเครือ ได้ซื้อรถเข็น และอุปกรณ์ช่วยพยุงตัว

สำหรับบริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์ในวันที่ 09 เมษายน 2561 ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ