ข่าวสารและกิจกรรม : ทำบุญบริษัท กฤต 88 จำกัด
ทำบุญบริษัท กฤต 88 จำกัด

ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารและหุ้นส้วน ได้นิมนต์พระสงฆ์ทำบุญออฟฟิตประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคล